Våra Tjänster

Exempel på tjänster vi kan erbjuda:

 • Utredningar, kontroller och besiktningar
 • Projekteringssamordning
 • Ramhandlingar för totalentreprenader
 • Handlingar för general- och totalentreprenad
 • Bygglovshandlingar, förfrågningshandlingar
 • Prefabricerade betongkonstruktioner
 • Prefabricerade stålkonstruktioner
 • Prefabricerade träkonstruktioner
 • Tredjepartsgranskningar och stomanalyser
 • Skyddsrumskonstruktioner, kontroll och sakkunnigutlåtanden
 • Kostnadskalkyler
 • Rivningsplaner, miljöplaner
 • Byggledning
 • Brandprojektering av konstruktionsdelar
 • 3D-projektering i Autodesk Revit® Structure, IMPACT Precast och TEKLA