Offentligt

Kokpunkten, Västerås
Beställare: Kokpunkten AB och PEAB
Kategori: Offentlig
Genomförandetid: 2015-2016
Uppdrag: Huvudkonstruktör

Hedins Bil, Akalla
Beställare: Erlandssons Bygg
Kategori: Offentlig
Genomförandetid: 2014-2016
Uppdrag: Huvudkonstruktör

Kv Ziegler 2, Höör
Beställare: Abetong
Kategori: Offentlig
Genomförandetid: 2015
Uppdrag: Prefabprojektering av skolbyggnad

Vindbesiktningar
Beställare: Landstinget Västmanland
Kategori: Offentlig
Genomförandetid: 2015
Uppdrag: Besikta vindarna på 10 objekt, utlåtanden, åtgärdsförslag

Munksandskolan
Beställare: Enköpings kommun
Kategori: Offentlig
Genomförandetid: 2015
Uppdrag: Nybyggnad av högstadieskola och förskola, 3d projekt

Brandstation, Veckholm
Beställare: Enköpings kommun
Kategori: Offentlig
Genomförandetid: 2015
Uppdrag: Nybyggnad av brandstation statiska konstruktioner

Enköpings Idrottscentrum
Beställare: Enköpings kommun
Kategori: Offentlig
Genomförandetid: 2014-pågår
Uppdrag: Statiska konstruktioner för nybyggnad av bland annat nytt badhus, 3d projekt

Gideonsbergskyrkan
Beställare: Svenska kyrkan
Kategori: Offentlig
Genomförandetid: 2014-2015
Uppdrag: Statiska konstruktioner, ombyggnad

Fagersta terapibad
Beställare: Landstinget Västmanland
Kategori: Offentlig
Genomförandetid: 2014-2015
Uppdrag: Nybyggnad av terapibad, statiska konstruktioner

Västerås teater
Beställare: Västerås stad, PEAB
Kategori: Offentlig
Genomförandetid: 2014
Uppdrag: Ombyggnad, statiska konstruktioner

Rådhuset
Beställare: Västerås stad, PEAB
Kategori: Offentlig
Genomförandetid: 2012-2015
Uppdrag: Statsbesiktning, om- och tillbyggnad, fuktutredning, statiska konstruktioner

Västerås Badanläggningar
Beställare: Västerås Stad, fastighetskontoret
Kategori: Offentlig byggnad
Genomförandetid: 2010-2011
Uppdrag: Renovering av Lögarängs-, Kristinasborgs- och Skultunabadet
Kontaktperson: Thomas Larson

Bjurhovda förskola
Beställare: Västerås Stad, fastighetskontoret
Kategori: Offentlig byggnad
Genomförandetid: 2010
Uppdrag: Statiska konstruktioner, Energibyggnad
Kontaktperson: Thomas Larson

Gruppbostäder
Beställare: Västerås Stad
Kategori: Offentlig byggnad
Genomförandetid: 2010-2011
Uppdrag: Förfrågningshandlingar för 3 st gruppbostäder
Kontaktperson: Thomas Larson

Lillkyrka skolan
Beställare: Enköpings kommun
Kategori: Offentlig byggnad
Genomförandetid: 2010
Uppdrag: Om- och tillbyggnad, statiska konstruktioner
Kontaktperson: Thomas Larson

Edströmska gymnasiet
Beställare: Västerås Stad, fastighetskontoret
Kategori: Offentlig byggnad
Genomförandetid: 2010
Uppdrag: Tillbyggnad, statiska konstruktioner
Kontaktperson: Thomas Larson

Bjurhovda centrum/idrottshall
Beställare: Västerås Stad
Kategori: Idrotts- och kommersiell fastighet
Genomförandetid: hösten 2009 – hösten 2010
Uppdrag: Statiska konstruktioner för nybyggnad av nytt centrum med idrottshall och kommersiell verksamhet
Kontaktperson: Thomas Larson

Lillkyrka skola
Beställare: Enköpings kommun
Kategori: offentligt
Genomförandetid: okt 2009
Uppdrag: Statiska konstruktioner vid ombyggnad
Kontaktperson: Thomas Larson

Hökåsens förskola
Beställare: Västerås Stad
Kategori: offentligt
Genomförande tid: hösten 2009
Uppdrag: Statiska konstruktioner för nybyggnad
Kontaktperson: Thomas Larson

Bjurhovda förskola
Beställare: Västerås Stad
Kategori: offentligt
Genomförandetid: hösten 2009
Uppdrag: Statiska konstruktioner för nybyggnad
Kontaktperson: Thomas Larson

Kv Oden Nr 1, gamla konstmuséet
Beställare: Västerås Stad
Kategori: offentlig byggnad
Genomförandetid: hösten 2009 – hösten 2010
Uppdrag: Utreda sättningar och ev grundförstärkningar
Kontaktperson: Thomas Larson

Bjurhovda östra förskola
Beställare: Västerås Stad, fastighetskontoret
Kategori: Offentlig byggnad
Genomförandetid: projektering mars-juni 2009
Uppdrag: upprättande av k-handlingar för en utförandeentreprenad
Kontaktperson: Thomas Larson

Kommunhuset Enköping
Beställare: Enköpings kommun
Kategori: Offentlig byggnad
Genomförandetid: 2009
Uppdrag: Utredning inglasning av innergård, statiska konstruktioner
Kontaktperson: Thomas Larson

Stadshustornet
Beställare: Västerås Stad, fastighetskontoret
Kategori: Offentlig byggnad
Genomförandetid: 2008
Uppdrag: Renovering av upplag för klockspel
Kontakterson: Thomas Larson

Rösegårdsskolan
Beställare: Västerås Stad, fastighetskontoret
Kategori: Offentlig byggnad
Genomförandetid: 2008
Uppdrag: Om- och tillbyggnad
Kontaktperson: Thomas Larson

Wenströmska gymnasiet
Beställare: Västerås Stad, fastighetskontoret
Kategori: Offentlig byggnad
Genomförandetid: 2008
Uppdrag: Om och tillbyggnad, statiska konstruktioner
Kontaktperson: Thomas Larson

Bilprovningen
Beställare: Västerås Stad, fastighetskontoret
Kategori: Offentlig byggnad
Genomförandetid: 2007
Uppdrag: Nybyggnad av bilprovningsanläggning
Kontaktperson: Thomas Larson

Rudbeckianska skolan
Beställare: Västerås Stad, fastighetskontoret
Kategori: Offentlig byggnad
Genomförandetid: 2006-2007
Uppdrag: Om- och tillbyggnad av kulturbyggnad
Kontaktperson: Thomas Larson