Kontor

Nya Filmstaden
Beställare: NCM Development/Aroseken
Kategori: Kontor
Genomförandetid: 2010/2011
Uppdrag: Ny- och ombyggnad av Filmstad med tillhörande nöjeskvarter
Kontaktperson: Thomas Larson

Kv Studsaren
Besällare: NCC
Kategori: Kontor
Genomförandetid: 2007
Uppdrag: Cramoanläggning, kontor och lager
Kontaktperson: Terje Klovland

Rondellen, Eskilstuna
Beställare: NCM Donaldson
Kategori: Kontor
Genomförandetid: 2006-2007
Uppdrag: Förfrågningshandlingar för nytt köpcentrum, statiska konstruktioner
Kontaktperson: Thomas Larson