Industri

Emballage 12, Plattform
Beställare: Westinghouse
Kategori: Industri
Genomförandetid: Jan 2011
Uppdrag: Projektering av ny stålplattform, 1 bef byggnad för förvaring av emballager
Kontaktperson: Dennis Cederholm

Foldy Pac Nordic AB, Skultuna
Beställare: Bygg Tec Consulting AB
Kategori: Industribyggnad
Genomförandetid 2010
Uppdrag: Konstruktionsupdrag för ny produktionsanläggning med tillhörande kontorsbyggnad
Kontaktperson: Terje Klovland

Vaksala Eke
Beställare: Andersson & Co
Kategori: Industri
Genomförandetid: nov 2009 – jan 2010
Uppdrag: Grundläggning och rådgivning av stomme
Kontaktperson: Terje Klovland

Centrallager Lidl, Märsta
Beställare: Andersson Company byggnads AB
Kategori: Industri
Genomförandetid: Hösten 2009
Uppdrag: Samordning av byggkonstruktionerna
Kontaktperson: Terje Klovland

Flex 200, Westinghouse
Beställare: HIFAB
Kategori: Industri
Genomförandetid: start i april 2009
Uppdrag: Upprättande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad
Kontaktperson: Dennis Cederholm

Nyans
Beställare: NCC
Tillbaka
Kategori: Industri
Genomförandetid: 2008-2009
Uppdrag: Okg bygger ny person- och fordonskontroll
Kontaktperson: Terje Klovland